Perioade de vânătoare în România – calendarul sezonului de vânătoare

Păsări

Specie vânat – păsări Început Sfârşit
Becaţina comună (Gallinago gallinago) 1 sept 28 febr
Becaţina mică (Lymnocryptes minimus) 1 sept 28 febr
Cioara de semănătură (Corvus frugilegus) 15 aug 31 ian
Cioara grivă (Corvus corone cornix) 1 iun 31 mar
Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius) 1 iun 31 mar
Ciocârlia de câmp (Alauda arvensis) 15 sept 31 oct
Cocoşarul (Turdus pilaris) 1 sept 28 febr
Coţofana (Pica pica) 1 iun 31 mar
Fazanul (Phasianus colchicus) 1 oct 28 febr
Găinuşa de baltă (Gallinula chloropus) 1 sept 28 febr
Gaiţa (Garrulus glandarius) 1 sept 28 febr
Gârliţa mare (Anser albifrons) 15 oct 15 febr
Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris) 15 aug 15 febr
Graurul (Sturnus vulgaris) 15 aug 28 febr
Guguştiucul (Streptopelia decaocto) 15 aug 28 febr
Ierunca (Bonasa bonasia) 15 sept 30 nov
Lişiţa (Fulica atra) 1 sept 10 febr
Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 1 sept 10 febr
Porumbelul de scorbură (Columba oenas) 1 sept 10 febr
Potârnichea (Perdix perdix) 15 sept 31 dec
Prepeliţa (Coturnix coturnix) 15 aug 31 oct
Raţa cârâitoare (Anas querquedula) 1 sept 10 febr
Raţa fluierătoare (Anas penelope) 15 aug 15 febr
Raţa lingurar (Anas clypeata) 15 aug 15 febr
Raţa mare (Anas platyrhynchos) 1 sept 15 febr
Raţa mică (Anas crecca) 1 sept 10 febr
Raţa moţată (Aythya fuligula) 15 sept 10 febr
Raţa pestriţă (Anas strepera) 15 aug 15 febr
Raţa suliţar (Anas acuta) 15 aug 31 ian
Raţa sunătoare (Bucephala clangula) 15 aug 15 febr
Raţa cu cap negru (Aythya marila) 15 aug 15 febr
Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina) 15 aug 15 febr
Sitarul de pădure (Scalopax rusticola) 1 sept 28 febr
Stăncuţa (Corvus monedula) 10 iul 20 mar
Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus) 1 sept 28 febr
Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 sept 28 febr
Sturzul viilor (Turdus iliacus) 1 sept 28 febr
Turturica (Streptopelia turtur) 15 aug 30 sept

Mamifere

Specie vânat – mamifere Început Sfârşit
Bizamul (Ondatra zibethica) 1 sept 15 apr
Câinele enot (Nyctereutes procyonoides) 15 sept 31 mar
Capra neagră selecţie (Rupicapra rupicapra) 1 sept 15 dec
Capra neagră trofeu (Rupicapra rupicapra) 15 oct 15 dec
Căpriorul femelă (Capreolus capreolus) 1 sept 15 febr
Căpriorul mascul (Capreolus capreolus) 1 mai 15 oct
Cerbul comun femelă şi viţel (Cervus elaphus) 1 sept 15 febr
Cerbul comun mascul de selecţie (Cervus elaphus) 1 sept 31 dec
Cerbul comun mascul de trofeu (Cervus elaphus) 10 sept 15 nov
Cerbul lopătar femelă şi viţel (Dama dama) 1 sept 15 febr
Cerbul lopătar mascul de selecţie (Dama dama) 1 sept 15 dec
Cerbul lopătar mascul de trofeu (Dama dama) 10 oct 1 dec
Dihorul comun (Putorius putorius) 15 sept 31 mar
Hermelina (Mustela erminea) 15 sept 31 mar
Iepurele de câmp (Lepus europaeus) 1 nov 31 ian
Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 nov 31 ian
Jderul (Martes sp.) 15 sept 31 mar
Marmota (Marmota marmota) 15 sept 31 oct
Mistreţul femelă şi purcei (Sus scrofa) 1 iun 31 ian
Mistreţul mascul (Sus scrofa) 1 ian 31 dec
Muflonul (Ovis aries musimon) 15 sept 15 dec
Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 sept 31 mar
Şacalul (Canis aureus) 1 ian 31 dec
Viezurele (Meles meles) 1 aug 31 mar
Vulpea (Vulpes vulpes) 1 ian 31 dec
preluare http://superhunter.ro/sezon_vanatoare